Preview Mode Links will not work in preview mode

Ständigt på väg!

Aug 18, 2023

KAK arrangerade ett seminarium om vägar och vägteknisk forskning på bileventet Botanicar i Norrvikens trädgårdar i Båstad i augusti. Medverkade gjorde bland annat politiker, motorjournalister och VTIs GD Tomas Svensson.
 
I detta avsnitt samtalar Anders Ydstedt, P-O Hedman och Kalle Bäck om seminariet och de...


Jul 13, 2023

Tema bilen i staden. Anders Ydstedt och P-O Hedman från KAKs expertråd pratar om behovet av all sorts mobilitet i staden och om det trendiga begreppet 15-minutersstaden, den gamla idéen om ABC-staden och avslutar med några internationella utblickar. 


Jul 2, 2021

Många kommuner arbetar för att planera bort bilismen och vill istället lyfta fram andra trafikslag. Men det finns kommuner som vågar gå emot strömmen. Lidingö Stad antog 2020 en ny trafikpolicy som istället för att peka ut vissa trafikslag utgår ifrån helheten.

Här samtalar Anders Ydstedt och Kalle Bäck med...


Jul 16, 2020

I podden "Ständigt på väg" diskuterar vi bilens förutsättningar och framtid med utgångspunkt från boken med samma namn skriven av Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAK.

Hemester blev ordet på mångas läppar 2020. När fler väljer att semestra på hemmaplan blir bilens roll än viktigare. I det...


Apr 15, 2020

I podden "Ständigt på väg" diskuterar vi bilens förutsättningar och framtid med utgångspunkt från boken med samma namn skriven av Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAK.

Anders och Kalle samtalar om bilen som ständigt ifrågasatt. Är kritiken mot bilismen något nytt? I och med att vägtrafiken växer, kommer...