Preview Mode Links will not work in preview mode

Ständigt på väg!


Mar 9, 2020

I podden "Ständigt på väg" diskuterar vi bilens förutsättningar och framtid med utgångspunkt från boken med samma namn skriven av Anders Ydstedt och Kalle Bäck från KAK.

I detta avsnitt samtalar Anders och Kalle om bilens plats i staden. Det är viktigt att lämna plats för personlig mobilitet även i städerna. Urbaniseringen minskar inte behovet av mobilitet, snarare blir det viktigare än någonsin att planera smart för mer mobilitet.