Preview Mode Links will not work in preview mode

Ständigt på väg!

Aug 18, 2023

KAK arrangerade ett seminarium om vägar och vägteknisk forskning på bileventet Botanicar i Norrvikens trädgårdar i Båstad i augusti. Medverkade gjorde bland annat politiker, motorjournalister och VTIs GD Tomas Svensson.
 
I detta avsnitt samtalar Anders Ydstedt, P-O Hedman och Kalle Bäck om seminariet och de...


Jul 13, 2023

Tema bilen i staden. Anders Ydstedt och P-O Hedman från KAKs expertråd pratar om behovet av all sorts mobilitet i staden och om det trendiga begreppet 15-minutersstaden, den gamla idéen om ABC-staden och avslutar med några internationella utblickar.