Preview Mode Links will not work in preview mode

Ständigt på väg!


Aug 18, 2023

KAK arrangerade ett seminarium om vägar och vägteknisk forskning på bileventet Botanicar i Norrvikens trädgårdar i Båstad i augusti. Medverkade gjorde bland annat politiker, motorjournalister och VTIs GD Tomas Svensson.
 
I detta avsnitt samtalar Anders Ydstedt, P-O Hedman och Kalle Bäck om seminariet och de frågor som lyftes.