Preview Mode Links will not work in preview mode

Ständigt på väg!


Jul 13, 2023

Tema bilen i staden. Anders Ydstedt och P-O Hedman från KAKs expertråd pratar om behovet av all sorts mobilitet i staden och om det trendiga begreppet 15-minutersstaden, den gamla idéen om ABC-staden och avslutar med några internationella utblickar.