Preview Mode Links will not work in preview mode

Ständigt på väg!


Jul 2, 2021

Många kommuner arbetar för att planera bort bilismen och vill istället lyfta fram andra trafikslag. Men det finns kommuner som vågar gå emot strömmen. Lidingö Stad antog 2020 en ny trafikpolicy som istället för att peka ut vissa trafikslag utgår ifrån helheten.

Här samtalar Anders Ydstedt och Kalle Bäck med Carl Johan Schiller (KD) som är kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden som ansvarar för trafikfrågor på Lidingö. Ett intressant samtal om hur man kan tänka för att alla trafikslag ska inkluderas i planeringen.